« Bijzonder Beheer»

Gepubliceerd op 18-01-2015

Een echtpaar in het zuiden des lands van rond de 60 jaar hebben de afgelopen jaren veel meegemaakt, zo is mevrouw al eerder arbeidsongeschikt geworden en geldt dit nu ook voor meneer. Bij hem is 2 jaar geleden Parkinson geconstateerd en meneer gaat zowel lichamelijk als geestelijk sterk achteruit. Het bedrijf waar meneer zo'n 30 jaar voor heeft gewerkt wil hem nog graag helpen omdat er het afgelopen jaar financiële problemen zijn ontstaan. De reden dat dit is gebeurd ligt in het feit dat meneer voorheen alle geldzaken regelde maar door zijn ziekte dit niet meer kon opbrengen. De inkomstendalingen van de afgelopen jaren zijn er ook debet aan geweest dat het financieel mis is gegaan. Ik ben in eerste instantie als budgetcoach ingehuurd voor deze casus echter bleek al na het eerste gesprek dat er veel meer aan de hand was (schuld € 30.000) en er zwaardere middelen nodig waren om tot een structurele oplossing te komen. Als ingehuurde budgetcoach heb ik alles in kaart gebracht (inkomsten, uitgaven, schulden) en vervolgens de zaak overgenomen als schuldencoach (www.herderhelpt.nl) en direct contact gezocht met bewindvoerderskantoor Mens en Budget. Samen hebben we deze casus opgepakt waarbij ik alle informatie verzameld heb voor de bewindvoerder en de bewindvoerder direct contact heeft gezocht met alle schuldeisers. Tevens is bij de rechtbank in Maastricht een "onder bewindvoering" aangevraagd. Alle schuldeisers, inclusief de hypotheekverstrekker, leken na de nodige contacten akkoord te gaan met een minnelijk traject. Nadat bijna iedereen zijn akkoord heeft gegeven voor het minnelijk traject trok de hypotheekverstrekker zich plotseling terug en wilden overgaan tot een verkoop van de woning. Na de nodige pogingen om de hypotheekverstrekker alsnog tot een minnelijk akkoord te bewegen is er uiteindelijk voor gekozen om een dwangakkoord bij de rechtbank aan te vragen. Het betekent dat de kantonrechter in deze casus de hypotheekverstrekker alsnog kan dwingen om akkoord te gaan met ons voorstel zodat het minnelijk traject afgerond kan worden en de aflossingen gestart kunnen worden. Toen de hypotheekverstrekker hiervan op de hoogte werd gebracht bleek er weer een mogelijkheid te zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. Op een woensdagochtend zaten de schuldencoach, de bewindvoerder, de medewerker van Bijzonder Beheer en de echtelieden met elkaar om tafel en leidde dit op korte termijn alsnog tot een akkoord van de hypotheekverstrekker. Uiteindelijk is eenieder gelukkig met het behaalde resultaat. De werkgever heeft op een waardige manier afscheid kunnen nemen van zijn werknemer en zijn vrouw, het echtpaar kan blijven wonen in hun koophuis waar ze beiden hard voor gewerkt hebben, de hypotheekverstrekker is nu overtuigd van een goede en structurele oplossing en Mens & Budget en Herder helpt hebben weer loon (lees goed gevoel) naar werk, al was het weer een dubbeltje op zijn kant...