« Van bewind- naar bewindvoerder»

Gepubliceerd op 04-11-2014

Een jong gezin met 1 kind van 3 jaar en nog een kinderwens komt in 2012 in de financiële problemen door overbesteding en het niet (meer) kunnen betalen van de diverse verplichtingen. De schulden lopen snel op naar zo'n € 12.000- en de echtelieden besluiten om contact op te nemen met een beschermingsbewindvoerder. Hier worden zij, begin 2013, onder budgetbeheer geplaatst zonder tussenkomst van een kantonrechter. Het gezin betaald de intake-kosten (€ 400-) en een maandelijks tarief van € 120-. De schuldeisers onderhouden het contact vanaf dat moment rechtstreeks met de bewindvoerder. Het gezin heeft het volste vertrouwen in deze bewindvoerder, zeker ook omdat hij is aangesloten bij een branchevereniging. De bewindvoerder schat in dat het gezin na ruim 1 jaar weer schuldenvrij zal zijn, mede omdat ze allebei inkomsten uit arbeid genereren en hierdoor een hoge afloscapaciteit hebben. Echter begin 2014 komen er weer allerlei (dreig-)brieven binnen van schuldeisers en meldt zich een deurwaarder. Langzaamaan wordt duidelijk dat er nagenoeg niets is afgelost het afgelopen jaar en dat gemaakte afspraken door de bewindvoerder met de schuldeisers niet zijn nagekomen. Het gezin is radeloos en krijgt maar moeizaam contact met de bewindvoerder. Hij is nooit (direct) bereikbaar en reageert niet op mails en/of telefoontjes. De werkgever neemt contact op met Herder helpt en vraagt of wij deze casus kunnen overnemen omdat hij vreest voor ziekteverzuim van zijn werknemer. Het gedrag van de werknemer is zichtbaar veranderd, hij is prikkelbaar en de kwaliteit van het werk c.q. product neemt af. Na overleg met de werkgever en werknemer is besloten om het totale schuldbedrag af te kopen waarbij het bedrijf garant staat voor het afkoopbedrag. De werknemer betaald dit afkoopbedrag terug aan zijn werkgever. Het uiteindelijk resultaat is dat de totale schuld teruggebracht is naar € 6000- en de werknemer dit bedrag begin 2015 afgelost heeft bij zijn werkgever. De werknemer zit weer helemaal goed in zijn vel en dat is duidelijk merkbaar bij het bedrijf. Er is ook nog aandacht geschonken aan het uitgave-patroon van de werknemer en partner zodat herhaling (nieuwe schulden) in de toekomst voorkomen wordt.

Note; Bewindvoering met tussenkomst van een rechter heeft voor alle partijen een voordeel; 1. de werkgever weet dat zijn werknemer weer met volle aandacht aan het werk is, 2. de werknemer krijgt weer rust en vertrouwen in de toekomst, 3. de schuldeisers hebben de garantie dat de gemaakte afspraken (betalingen) nagekomen worden, 4. zowel de bewindvoerder alsook Herder helpt blijven grip houden op de situatie. Mocht de werknemer om wat voor reden niet tevreden zijn over de bewindvoerder kan hij/zij dit laten toetsen door de kantonrechter. 

Herder helpt werkt nauw samen met bewindvoerders-kantoor Mens en Budget zodat er direct gestuurd kan worden op de financiën en het gedrag.